Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


Πως θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα και εργαστήρια κατά το χειμερινό  εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους  2023 – 2024;


Οι διαλέξεις  και τα Εργαστήρια του χειμερινού εξαμήνου για το μάθημα της «Βιολογίας Ι», θα γίνουν δια ζώσης.

Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας, καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

Εάν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να προσέλθει σε χώρους του Ιδρύματος για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εργασία ή άλλον σκοπό, συστήνεται να το αποφύγει εάν διαπιστώνει ότι δεν αισθάνεται καλά ή εκδηλώνει κάποιο σύμπτωμα σχετιζόμενο με τον covid -19 (π.χ. βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας). Εάν η αδιαθεσία ή τα συμπτώματα επιμένουν, εφόσον το ίδιο το πρόσωπο το επιθυμεί συστήνεται να υποβάλλεται σε προληπτικό εργαστηριακό (rapid test ή PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), ακόμη και εάν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εμβολιασμού για COVID-19.

Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο, που προσέρχεται σε χώρους του Α.Ε.Ι., διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα κατόπιν υποβολής σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid test ή PCR), οφείλει να ενημερώσει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και το Ίδρυμα, εφόσον είχε παραβρεθεί σε χώρους του Ιδρύματος εντός των τελευταίων επτά (7) ημερών από την ημέρα που διαγνώστηκε ως θετικό κρούσμα. Η ενημέρωση προς το Ίδρυμα πραγματοποιείται μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid[at]uoa[dot]gr

Για πρόσθετες πληροφορίες, διατίθεται η τηλεφωνική γραμμή 210-3689677, η οποία θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 έως 16:00.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει διαγνωσθεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα αναφέρει στο ηλεκτρονικό του μήνυμα προς την ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση τα ακόλουθα στοιχεία: α) τους χώρους του Ιδρύματος στους οποίους παρέστη (π.χ. αίθουσα, αμφιθέατρο, διοικητικές υπηρεσίες), β) τον ακριβή χρόνο φυσικής παρουσίας του στον/ους εν λόγω χώρο/ους (ημερομηνία και ώρα), γ) ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία του (πχ. συμμετοχή στο μάθημα), δ) τυχόν στενές επαφές που θα πρέπει να ειδοποιηθούν με την επιμέλεια του Ιδρύματος, εάν τα στοιχεία αυτών είναι γνωστά, και ε) τα στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και τηλέφωνο επικοινωνίας). Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα οφείλει όπως ενημερώσει τυχόν στενές επαφές με τις οποίες ήρθε σε επαφή το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα από αυτό που διεγνώσθη ως θετικό κρούσμα, εφόσον γνωρίζει τα στοιχεία αυτών. Η έγκαιρη και ορθή τήρηση της ως άνω διαδικασίας από όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, που τυχόν διαπιστωθούν ως επιβεβαιωμένα κρούσματα, δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία της υγείας των υπολοίπων μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και να περιορίσει τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.

 


Που μπορεί να βρει ο φοιτητής το πρόγραμμα των μαθημάτων και των εργαστηρίων;


 


Που θα μπορούσαν οι φοιτητές να δουν τις  παρουσιάσεις των διαλέξεων;


Α. Ηλιόπουλος: MED1149 (αναρτώνται και οι διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών)

Μ. Γαζούλη: Βιολογία Ι:   MED302 & Βιολογία ΙΙ – Γενετική: MED887

Μ. Ρουμπελάκη: Βιολογία Ι: MED737 & Βιολογία ΙΙ - Γενετική: MED722

Θ. Αλισσάφη: MED1951

Κ. Γκούσκου: MED1953

Ν. Λαγοπάτη: MED 1952

Ε.Παπανικολάου: MED779

Κ. Παύλου: MED850

 


Τι πρέπει να κάνει ο φοιτητής προκειμένου να ασκηθεί στις εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας;


Η  γραμματεία του Εργαστηρίου Βιολογίας θα αναρτήσει σύμφωνα με τους αριθμούς μητρώου τις ομάδες εργαστηρίων. Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να δει σε ποια ομάδα ανήκει, την ημερομηνία που αντιστοιχεί στην ομάδα του και σε ποια αίθουσα θα ασκηθεί.

Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει αλλαγή ομάδας. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία του Εργαστηρίου.

 


Που γίνονται οι εργαστηριακές ασκήσεις βιολογίας (1ου εξαμήνου) και γενετικής (2ου εξαμήνου).


Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στον 1ο όροφο του Κτηρίου 4 της Ιατρικής Σχολής

 


Πόσες είναι οι εργαστηριακές ασκήσεις ανά εξάμηνο


Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι τρεις (3) ανά εξάμηνο

 


Είναι υποχρεωτικές οι ασκήσεις; Έχω δικαίωμα απουσίας;


Η πρακτική άσκηση στα εργαστήρια της Βιολογίας είναι υποχρεωτική και η περάτωσή της αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις: «Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι έχουν ασκηθεί κανονικά στα εργαστήρια ή έχουν κάνει αναγνώριση εργαστηρίων». Απουσίες δεν είναι αποδεκτές.

Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95). 

 


Μπορεί κάποιος να κάνει αλλαγή ομάδας;


Δεν επιτρέπεται αμοιβαία ανταλλαγή και δεν επιτρέπεται αλλαγή ομάδας, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία του Εργαστηρίου.    

 


Τι χρειάζεται να έχει μαζί του ο φοιτητής προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργαστηριακές ασκήσεις;


Ο φοιτητής θα χρειαστεί να έχει μαζί του ιατρική ποδιά, τετράδιο σημειώσεων και γραφική ύλη. Θα πρέπει επίσης να έχει φοιτητική ταυτότητα.

 


Όταν ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές ασκήσεις του πρώτου εξαμήνου, θα χρειαστεί ο φοιτητής να ενταχθεί ξανά σε ομάδα;


Όχι, δεν θα χρειαστεί. Ο φοιτητής παραμένει στην ίδια ομάδα, με τον ίδιο αριθμό εργαστηρίου και στα δύο εξάμηνα.

 


Αν κάποιος φοιτητής έχει έρθει με μετεγγραφή και έχει παρακολουθήσει εργαστήρια στο Πανεπιστήμιο προέλευσης, του δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης των εργαστηρίων; Και αν ναι, με ποιόν τρόπο;


Μπορεί να γίνει αναγνώριση εργαστηρίων εφόσον ο φοιτητής προσκομίσει στη Γραμματεία του Εργαστηρίου "Βεβαίωση Ύλης Εργαστηρίων" από το πανεπιστήμιο προέλευσης προκειμένου να γίνει έλεγχος αν η ύλη που έχει διδαχθεί συμπίπτει με την ύλη που διδάσκεται στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Αν δεν συμπίπτει, ο φοιτητής θα πρέπει να ασκηθεί στα εργαστήρια εκ νέου. 

 


Μπορούν οι φοιτητές που είναι σε διαδικασία μετεγγραφής χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ή τα εργαστήρια;


Μόνο όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους και έχουν πάρει αριθμό μητρώου, μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στα αμφιθέατρα και εργαστήρια.

 


Με ποιον τρόπο θα μπορούσαν οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με το διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου για φοιτητικά θέματα


Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με το διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου Βιολογίας, μέσω email:

 


Που βρίσκεται η Γραμματεία του Εργαστηρίου Βιολογίας;


Η γραμματεία φοιτητών του Εργαστηρίου Βιολογίας βρίσκεται στο κτήριο 4 της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στο ισόγειο.

 


Που θα μπορούσαν οι φοιτητές να δουν τις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Εργαστηρίου;


Όλες οι ανακοινώσεις του Εργαστηρίου για τα μαθήματα Βιολογία Ι, Βιολογία ΙΙ - Γενετική και Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής αναρτώνται ως ακολούθως:

  • α. Βιολογία Ι & Βιολογία ΙΙ – Γενετική: στο e-class MED849 & στο https://grammateia.med.uoa.gr/    φάκελος «Υποχρεωτικά μαθήματα».
  • β. Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής:  στο e-class MED985 & στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας: https://grammateia.med.uoa.gr/   φάκελος  Επιλεγόμενα μαθήματα».

Μέσω του e-class οι εγγεγραμμένοι φοιτητές λαμβάνουν επίσης e-mail με την ανακοίνωση του Εργαστηρίου.

 


Πως θα μπορούσε κάποιος να επικοινωνήσει με την Γραμματεία του Εργαστηρίου;


Η επικοινωνία με την Γραμματεία μπορεί να γίνει:

Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 210-7462341

Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: biomed[at]med.uoa[dot]gr