ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Εργαστήριο Βιολογίας συμμετέχει ενεργά σε πολύπλευρες δραστηριότητες εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (e-learning) του ΕΚΠΑ.