Εργαστήριο Βιολογίας

TO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Εργαστήριο Βιολογίας συμμετέχει ενεργά σε πολύπλευρες δραστηριότητες εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (e-learning) του ΕΚΠΑ. Εκπαιδεύει προ-πτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής στα πεδία της Μοριακής και Κυτταρικής  Βιολογίας και Γενετικής καθώς και σε εξειδικευμένα θέματα Βιολογίας και  Εφαρμογών της Αναγεννητικής Ιατρικής.

Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Βιολογίας δραστηριοποιούνται σε σημαντικά  πεδία βασικής βιο-ιατρικής έρευνας και εφαρμογών της Βιολογίας στην  Ιατρική,  χρηματοδοτούμενοι από πληθώρα Ελληνικών και διεθνών οργανισμών.

Το Εργαστήριο Βιολογίας συμβάλλει επίσης στην επίλυση προβλημάτων  προσυπτωματικής  διάγνωσης και διαγνωστικής κλινικής σε μοριακό επίπεδο  και στην  ανάπτυξη νέων μοριακών μεθόδων και θεραπευτικών προσπελάσεων στην  εργαστηριακή και κλινική Ιατρική.