ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Εργαστήριο Βιολογίας δραστηριοποιείται σε 3 βασικούς άξονες έρευνας:

1. Mοριακοί μηχανισμοί ρύθμισης κυτταρικών διεργασιών.

Μελετώνται οι σηματοδοτικοί και εν γένει μοριακοί μηχανισμοί που διέπουν σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες, όπως  η αυτοφαγία, ο μεταβολισμός λιπιδίων και η διαφοροποίηση στελεχιαίων κυττάρων.

2. Μοριακή και γενετική βάση νοσημάτων του ανθρώπου.

Μελετώνται ειδικότερα οι κυτταρικοί και μοριακοί παράγοντες που διέπουν χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου και του ήπατος και η σχέση τους με την ανάπτυξη κακοηθειών.  Αξιολογούνται – σε επίπεδο πληθυσμού –  γενετικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση χρόνιων φλεγμονωδών και μεταβολικών νοσημάτων και κακοηθειών του ανθρώπου.  

3. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική.

Αξιοποιούνται ερευνητικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τελευταίας  τεχνολογίας στα πεδία της:

  • Αναγεννητικής Ιατρικής
  • Γονιδιακής Θεραπείας με έμφαση στη θαλασσαιμία
  • Διατροφογενετικής
  • Νανοϊατρικής