ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Εργαστήριο Βιολογίας συμμετέχει ενεργά σε πληθώρα μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών δράσεων που περιλαμβάνουν συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, την οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης (e-learning) στο ΕΚΠΑ, και την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών φοιτητών Μάστερ, διδακτορικών διατριβών και μετα-διδακτορικών ερευνητικών πρωτοκόλλων. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός παραγωγικού επιστημονικού περιβάλλοντος για την επώαση και ανταλλαγή νέων ιδεών και την επίτευξη αριστείας στην έρευνα και την καινοτομία.