Εργαστήριο Βιολογίας

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Συμμετοχή της αναπληρώτριας καθηγήτριας Μαρίας Ρουμπελάκη στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα DisCo-I  με τίτλο  Discovering Collagen I degradation process in chronic diseases with fibrotic component. (Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks - Industrial Doctorates Programme (HORIZON – MSCA – 2021 – DN-ID) No 101072828

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ): Υποτροφία στην υποψήφια διδάκτορα, Α. Ψαράκη (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγήτρια κα Μ. Ρουμπελάκη) μέσω του προγράμματος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδος». 

ΕπΑνΕΚ (2021-2023): ο καθηγητής κ. Αριστείδης Γ. Ηλιόπουλος συντονίζει ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕπΑνΕΚ με τίτλο «Προ-κλινική αξιολόγηση της θεραπευτικής δράσης νέων καινοτόμων χημικών ενώσεων στον καρκίνο των ωοθηκών» με  συμμετέχοντες φορείς το ΕΚΠΑ (Ιατρική Σχολή), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα  Χημείας) και την εταιρεία Pharmathen.

Χρηματοδότηση GILEAD - Ασκληπιός 2021-2022: Επιστημονικώς  Υπεύθυνη Αν. Καθηγήτρια   Μ. Ρουμπελάκη, "Ο θεραπευτικός ρόλος της πρωτεΐνης MFGE-8 μέσω εκκρινόμενων εξωσωματίων στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια προκαλούμενη από την Ηπατίτιδα Β."