ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο Βιολογίας φιλοδοξεί στη διεύρυνση του διεπιστημονικού χαρακτήρα της σύγχρονης έρευνας μέσω της συνεργασίας με επιστήμες εντός και εκτός των παραδοσιακών συνόρων της Βιολογίας και της Ιατρικής, όπως η Χημεία, τα Μαθηματικά,  η Μηχανική και η Πληροφορική.  Η έρευνα των μελών του Εργαστηρίου αξιοποιεί σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, όπως  αλληλούχιση νέας γενιάς και η πρωτεομική, καθώς και οργανισμούς - μοντέλα νοσημάτων του ανθρώπου.