ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Εργαστήριο Βιολογίας εκπαιδεύει πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε σύγχρονα θέματα Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στον άνθρωπο και τα νοσήματά του, καθώς και φοιτητές όλων των ετών σε ειδικά θέματα Βιολογίας και Εφαρμογών της Αναγεννητικής Ιατρικής. 

Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό του Εργαστηρίου Βιολογίας δίνουν μεγάλη έμφαση στην πολύπλευρη εκπαίδευση των φοιτητών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα βασικών βιολογικών διεργασιών και πρόσφατων ανακαλύψεων στο πεδίο των Βιοεπιστημών, προάγοντας την κριτική σκέψη καθώς και την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων μέσω εργαστηριακών ασκήσεων. Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου συμμετέχουν επίσης στην προετοιμασία προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής για την συμμετοχή τους με προφορικές ανακοινώσεις στα ετήσια συνέδρια της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.  Οι θετικές αξιολογήσεις των φοιτητών για το διδακτικό μας έργο επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας για την επιδίωξη αριστείας στην εκπαίδευση.