ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

Το Εργαστήριο Βιολογίας στο περιοδικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ.

Χτυπούν την παχυσαρκία με εξατομικευμένη παρέμβαση

ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αναγεννητική Ιατρική και Κυτταρικές Θεραπείες

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Συντονισμός του Κέντρου νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ